ÖZGEÇMİŞİM

PROF. DR. SEZGİN ÇELİK KİMDİR?

1972 Rotterdam doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı. 1991 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü kazandı ve 1995 yılında mezun oldu.

Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi'nde doktora eğitimini tamamladı.

2004 yılında Palermo Üniversitesi Natural Products Laboratory’dan aldığı davet üzerine 3 ay süreyle İtalya’da bulundu. Burada bitki kimyası ve tedavide kullanımı üzerine çalışmalarda bulundu. 

2009 yılında Doçent, 2014 yılında ise profesör oldu. Kolon kanseri konusunda yayımlanan makalelerine TÜBİTAK tarafından Ulusal Patent desteği verilmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve görev aldığı diğer üniversitelerde toplam önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 20 farklı derse girmiştir. Kanser ve Halk Sağlığı alanında yayınlanmış uluslarası eserleri bulunmakta olup, lisansüstü seviyede birçok teze danışmanlık yapmıştır. Biyoetik  (Sağlık ve günlük yaşamda canlı hakları ve ilişkileri)  ve İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisans dersleri, bilimsel etik alanında lisansüstü dersler vermektedir.


Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası 100’den fazla hakemli makale ve bildiri ile , 2 adet uluslararası ve 2 adet ulusal kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Kamu ve özel kuruluşlarda  yerel yönetimlerdeki yöneticilere ve üst düzey bürokratları AB projeleri yazımı ve proje döngüsü konularında özel seminerler vermekte ve danışmanlık yapmakta, ayrıca İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi olarak binlerce mühendis ve işyeri hekimi yetiştirilmesinde görev almıştır. 

Birçok Sivil Toplum Kuruluşu ve vakıfta başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. 

 İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Prof. Dr. Sezgin Çelik evli; Ülkü ve Gökçe adlı iki çocuk babasıdır.