ÖZGEÇMİŞİM1972 Rotterdam (Hollanda) doğumludur. İlk orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladı.1991 yılında Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü kazandı ve 1995 yılında mezun oldu. Aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans, 2003 yılında 35. Madde kapsamında Anadolu Üniversite’nde doktora eğitimini tamamladı.


2004 yılında Palermo Üniversitesi Natural Products Laboratory’dan aldığı davet üzerine 3 ay süreyle İtalya’da bulundu. Burada bitki kimyası ve tedavide kullanımı üzerine çalışmalarda bulundu.


2007 yılında Kırıkkale Üniversite’nde yardımcı doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında ise Profesör oldu.


Kolon Kanseri Konusunda yayınlanan makalelerine TÜBİTAK tarafından Ulusal Patent desteği verilmiştir. Birçok basın ve televizyon kuruluşlarında haberleri yayınlanmıştır. TÜBİTAK’tan akademik performans teşvik ödülü, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayın birincisi ödüllerini aldı. Makaleleri Tübitak ve Üniversite tarafından yayın teşvik ödüller ile ödüllendirildi. Tübitak’ta birçok panelde proje değerlendirme jüri üyesi olarak bulundu. Önlisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 20 adet derse girmiştir. Birçok yüksek lisans ve doktora yeterlilik ve savunmalarında görev almış ve akademik değerlendirme jüriliklerinde bulunmuştur.


Bilimsel alanda tamamı yurtdışında yayınlanmış 63 adet Uluslararası hakemli makale   (36 adet SCI) , 1 adet ulusal makale, 2 adet uluslararası ve 2 adet ulusal kitap bölümü, 20 adet uluslararası bildirisi,7 adet ulusal bildirisi bulunmaktadır. 4 projede çalışmış olup, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir projede yürütücü olarak görev yapmış ve 2012 yılında başarıyla tamamlamıştır. Uluslararası makalelerine 450 Science Citiation Index atıf (2017 Temmuz itibariyle) bulunmaktadır. H-indeksi 13'tür.


Ulusal alanda yerel yönetimlere ve üst düzey bürokratları AB projeleri yazımı ve proje döngüsü konularında özel seminerler vermekte ve danışmanlıklar yapmakta, ayrıca İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğiticisi olarak görev yapmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bünyesinde Eğiticilerin Eğitimi programlarında görev aldı ve İş Sağlığı ve Güvenliği bu konusunda birçok basın ve televizyon programlarında uzman olarak yorumlarda bulundu.


2007-2008 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009 yılından itibaren Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği,  Eğitim Fakültesi Akademik Kurul Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlköğretim Bölümü Başkanı görevlerini (2012 yılına kadar) yapmıştır. 2013 Ağustos ayında Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’de göreve başlamış olup, bu bölümde bölüm başkan yardımcısı, 2015 Nisan - 201 Temmuz tarihleri Bölüm Başkanı olarak görevini yapmıştır.


Çanakkale Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) kurucu üyesi, Kırıkkale Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) kurucusu ve başkanlığı, Tüm Üniversite Çalışanları Rehabilitasyon Geliştirme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜRGDER) kurucusu ve yönetim kurulu üyesi, Karadeniz Araştırmalar Merkezi Başkanlığı (KARAM) yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı, Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Üniversitesi Akademik Temsilciliği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevlerde bulundu. İstanbul Türk Eğitim-Sen 10 Nolu Şube Sekteri olarak görevi yapmaktadır.


Prof.Dr.Sezgin ÇELİK, Evli ve Ülkü ve Gökçe adlı iki kız çocuk babasıdır