İLETİŞİM

Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü A Blok Davutpaşa Kampüsü ESENLER-İSTANBUL


Email: scelik@yildiz.edu.tr, celik.sezgin@gmail.com